20/02/2009

Lippendienst

De communautaire dialoog is gestrand, zoals door Cassandra's werd voorspeld.

Door Armand De Decker aan te stellen tot lijsttrekker van het kartel MR-FDF werd het nekschot voor de onderhandelingen toebediend.

Meer ten gronde ligt voor de hand dat je niet, jaar op jaar, de verzuchtingen van de meerderheid van het land naast u kan leggen en beweren dat je geen vragende partij bent voor wat dan ook, wat de stelling was van de franstalige partijen.

Anderzijds dient ook vastgesteld dat de werkzaamheden van de informele groep 'Wallonie - Bruxelles' op een sisser zijn uitgelopen, en dat deaanwezige vertegenwoordigers van de civiele maatschappij niet te spreken waren over de gang van zaken, en nog minder over de poltieke conclusies die uit de werkzaamheden getrokken werden, en waarbij ze overigens niet meer werden betrokken.

In Brussel zelf meent een eminent lid van de regering het belangrijker aanwezig te zijn -als toehoorder- op een vergadering van de Communauté française dan te antwoorden op parlementaire vragen van Brusselse verkozenen.

Dit alles getuigt van een bijzonder gebrek aan respect voor de Brusselse realiteit en voor haar instellingen. De traditionele partijen zorgen wel voor de nodige lippendienst (herfinanciering van het Brussels Gewest, opkrikken van het onderwijs, aanpakken van de werkloosheid), maar in de feiten hoor we ze niet piepen, noch wanneer Kris Peeters; noch wanneer Philippe Busquin en Antoinette Spaak hun eigen 'Staten Generaal' bijeen roepen.

Het enige alternatief voor een volwaardig Brussels Gewest met toekomstperspectief loopt dan ook via de nieuwe gewestpartij Pro Bruxsel.

19/02/2009

Voorstelling - Présentation

Als overtuigd Europeaan wil ik Brussel, hoodstad van Europa, helpen op de kaart te zetten als volwaardig gewest en als essentiële troef voor onze Gewesten en Gemeenschappen.

Geboren (°1951) en getogen in Antwerpen en naar Brussel gekomen in 1970.

Sindsdien Brussel als woonplaats- niet verlaten en in meerder Brusselse gemeenten gewoond.

Gestudeerd aan de VUB (sociologie en communicatiewetenschappen).

Voormalig hoofdredacteur van A PLUS, tijdschrift voor architectuur en stedenbouw.

Medio de jaren '80 belast met de organisatie van de "Stads- en dorpsvernieuwingcampagne in Vlaanderen".

Kabinetsmedewerker bij het opstarten van het Brussels Gewest (Minister van Begroting en Financiën,…) belast met mediakwesties in Brussel; tevens adviseur inzake buitenlandse betrekkingen van het Brussels Gewest en ter bevordering van de relaties met andere Stadsstaten.

Zelfstandig public affairs en crisis management consultant in de loop van de jaren '90.

Heden ambtenaar bij het Brussels hoofdstelijk Parlement.

.

En tant qu'Européen convaincu, je souhaite participer à l'effort pour donner à Bruxelles, Capitale de l'Europe, les moyens nécessaires à une Région à part entière, ce qui ne manquera pas de bénéficier également aux autres Régions et aux Communautés du pays.

Né (°1951) et élevé à Antwerpen, arrivé à Bruxelles en 1970. Trilingue (N,Fr,An)

J'ai habité depuis différentes communes de Bruxelles, que je n'ai plus quittée.

Etudes à la Vrije Universiteit Brussel (Sociologie et Communication).

Ancien rédacteur en chef de la revue d'Architecture et d'Urbanisme A PLUS.

Responsable de la Campagne de Rénovation Urbaine en Flandre au cours des années 1980.

Collaborateur ministériel lors de la création de la Région de Bruxelles-Capitale (Relations media, conseiller en Relations Extérieures de la Région, en charge de mise sur pied de collaborations avec d'autres Villes-Régions.)

Au cours des années '90 : consultant indépendant en matière de « public affairs » et de management de crise.

Actuellement, fonctionnaire auprès du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.