04/02/2010

Europese hoofdstad verknoeit eigen Art Déco-patrimonium

Slaap rustig, Brusselaaar, morgen is er weer een waardevol monument gesloopt!

Buitenlandse bezoekers komen maar al te graag naar Brussel om er kennis te maken met hier aanwezige bouwkundig erfgoed. Art Déco et Art Nouveaugebouwen worden opgezocht, zoals men naar Wenen gaat om Jugendstijlmonumenten te bekijken.

De voorbije dagen raakte bekend dat er alweer een uniek Art Déco; namelijk hotel Le Berger in Elsene, voor de slopershamer zal gaan.

Het gebouw is zowat 75 jaar oud en behoort tot de levende geschiedenis van Brussel en alle Brusselaars. Blijkbaar heeft de Brusselse commissie voor Monumenten en Landschappen onvoldoende armslag om beschermingen af te dwingen. De gemeente Elsene en de bevoegde schepen aldaar verkiezen blijkbaar de financiële opbrengdten van een fitnesscentrum(er bestaan er wel al enkele tientallen in Brussel) boven het bewaren van dit stukje Brussels gemeenschappellijk geheugen.

Wat mij in deze vooral stoort in dit verhaal, is dat Brussel nog steeds niet kan terugvallen op een systematische inventaris van waardevolle gebouwen en monumenten, zoals Vlaanderen en Wallonië dat wel kunnen (zie de volumineuse boeken « Bouwen door de eeuwen heen » voor Vlaanderen en « Le patrimoine monumental de la Belgique » voor Wallonië).

Zouden we niet mogen verwachten dat de dienst Monumenten en Lanschappen van het Gewest hoogdringend een systematische inventaris van waardevolle/te klasseren gebouwen en monumenten zou opstellen, in samenwerking met de Koninklijke Commissie?

Of blijft men er de voorkeur aan geven dat zulke onderwerpen liefst opgevolgd worden door de -min of meer- wakkere burger?

Hoelang gaat er in Brussel nog ongestraft gesloopt kunnen worden zonder eerbied voor wat waardevols is? En wanneer wordt cultuur eindelijk definitief een Brusselse Gewestmaterie, waarbij een gedurfd beleid gevoerd kan worden inzake bouwkundig erfgoed, maar ook kwalitatieve moderne architectuur?

Wie geen belangstelling heeft voor ons 'monumentaal' verleden, kan onmogenlijk werken aan een kwalitatief hoogstaande gebouwde omgeving voor de toekomst.


Voor meer informatie betreffende hotel Le Berger: http://www.focale-alternative.be/hotel-berger-patrimoine/