11/05/2011

La bêtise tue.... ou presque !

Voilà que s'est produit, en début de semaine, un événement déplorable mais par ailleurs relativement prévisible. Je ne reproduirai pas les faits, qui commencent a être connus. En bref, un taxi de Bruxelles s'est retrouvé à l'aéroport « national » de Bruxelles-Zaventem. Il semblerait qu'il était en attente de clients, mais appartient, « horresco referens » à une compagnie implantée à Bruxelles.

Les taxis Bruxellois ont le droit de déposer leurs clients à l'aéropoert de Zaventem, mais PAS de prendre de nouveaux clients en charge, puisque c'est à des taxis Flamands de le faire. La commune de Zaventem est très pointilleuse à ce sujet. La police fédérale - ne lui jetons pas la pierre - procède donc régulièrement à des vérifications.

Le taxi aurait donc été surpris en flagrant délit « de prise en charge » dans une zone qui lui est interdite. Dans des circonstances qui restent à déterminer, le policier s'est retrouvé sur le capot du taxi et a fait feu sur le conducteur, le blessant légèrement.

Les taxis Bruxellois ont entamé immédiatement une action de grève, bloquant les voies menant à et de Zaventem, par ailleurs commune limitrophe de la Région de Bruxelles. Zaventem a comme bourgmestre le VLD Francis Vermeiren.

Ca fait des années qu'un blocage existe entre la région de Bruxelles et la Flandre sur le dossier « taxis » et leur terrain d'action dans une autre région. Je ne sais pas ce qu'il en est des taxis « Flamands » circulant à Bruxelles, mais en tout état de cause, les taxis Bruxellois se rendant à Zaventem, doivent retourner au bercail à vide, pour ne pas frustrer leurs collègues. Ceci est donc source de pertes pour les taxis Bruxellois, ET pour leurs clients, qui doivent payer un surplus qui couvre le retour, à vide, du taxi à Bruxelles.

Alors que nos ministres de l'économie (en Flandre le NV-A Philippe Muyters) discutent de meilleure collaboration au niveau des organismes de (re)mise au travail (Actiris et Orbem) et qu'ils ont scellé un accord il y a un mois jour pour jour concernant la collaboration inter-régionale portant sur différents points de rationalisation de moyens et de ressources, on ne peut que regretter que rien n'a été prévu, semble-t-il, au sujet de la problématique 'taxis'.

Rien non plus ne semble avancer entre les deux ministres néerlandophones (les ministres Grouwels et Crevits, toutes deux CD&V) responsables pour la mobilité. Puisque les régions se sont engagés à diminuer le trafic automobile - à Bruxelles de 20% - n'y avait pas des mesures très simples à prendre en concertation directe pour régler cette situation depuis longtemps bancale ?

06/05/2011

Le débat est confisqué par les partis

réaction à l'article ayant trait au récent sondage sur l'avenir de Bruxelles (Le Soir, TéléBruxelles, Vivacité et CEVIPOL) http://www.lesoir.be/regions/bruxelles/2011-05-05/gosuin-le-debat-est-confisque-par-les-partis-838254.php

Bravo pour cette lucidité. Néanmoins, on peut regretter les fautes méthodologiques commises par le Cevipol et monsieur Delwit en ne se souciant précisément de l'avis des 4 "grands" partis et en excluant les autres. On ne connait pas les pourcentages non plus (certainement pas du côté NL) et dans le questionnaire, l'appartenance à tel ou tel parti était laissé en dernier et présentée en qq sorte comme question subsidiaire, alors que dans les résultats, c'est cet élément-là qui prime. Que fait-on de tous les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient voté pour un autre parti que les 4 "grands"? On n'en parle pas. Aucun pourcentage n'est mentionné. Peut-être s'agit-il de 50%???

Des résultats plus précis du côté NL ne sont pas affinés. Enfin, comment se fait-il qu'un parti traditionnel (de droite) le MR, puisse faire des commentaires dans les media avant même que l'étude ne soit rendue publique officiellement? Tout ça ressemble fort à une opération de poudre aux yeux et de 'reconquista' de la bande des 4....

24/02/2011

Werk voor Brusselaars bij de spoorwegen?

Wie komt er op voor "Brusselse" arbeidsplaatsen binnen overheidsbedrijven?

De NMBS-groep wil dit jaar 1.300 mensen aanwerven, lezen we in de Standaard. Dat zijn er evenveel als in 2010. De groep lanceert daarom een nieuwe communicatie-campagne. Met de aanwervingen wil de NMBS onder meer de pensioneringen opvangen. Tegen 2020 zullen bijna 20.000 personeelsleden met pensioen zijn.

De NMBS-Groep zoekt naast de operationele beroepen (treinbegeleiders en -bestuurders) ook uitdrukkelijk naar technici en ingenieurs, twee knelpuntberoepen.

Dit is een uitgelezen gelegenheid om werkzoekende Brusselaars aan een betrekking te helpen. Hier zouden, me dunkt, op z'n minst 200 personen in dienst kunnen genomen worden door de Spoorwegen.

Wetende dat die planning al tweetal jaar geleden door de NMBS werd uitgekend, ware het zeker de moeite te weten of er vanuit één of andere Brusselse instantie (Actiris, ...) ten gepaste tijde contact werd genomen met de Spoorwegen om samen te bekijken hoe Brusselaars in dit globaal konden passen. Of er misschien behoefte was aan spoedopleindingen voor de vernoemde knelpuntberoepen?

Is het niet aangewezen om naar synergieën te zoeken tussen enerzijds Actiris, Bruxelles Formation e.d. en de parastatalen en grote overheidsbedrijven, waarbij deze laatsten een meerjarenplanning van hun behoeften aan personeel zouden opstellen om daarnaast, samen met de Brusselse werkgelegenheidsoperatoren, te werken aan specifieke opleidingen die Brusselaars toegang zouden geven tot een behoorlijk aantal van deze (knelpunt)beroepen?

Dat alle heil niet van de privésector moet verwacht worden, is een eufemisme. En ook de overheid kan amper nog zelf werkgelegenheid creëren. Maar daar waar er werk voorhanden is, is planning, zeker voor de werkzoekenden, hoogst aangewezen. In -en voor- Brussel meer nog dan elders.

02/02/2011

'Vlaams'/'Waals' water voor Qatar ?

Bedenkingen bij de onfrisse wereldhandel in water


Naar verluidt zijn er gesprekken aan de gang tussen Fluxys en Qatar om 'ons' water te exporteren naar dat weinig democratisch land. Het water zou via Zeebrugge en de gas-schepen die hier toekomen, naar ginds worden vervoerd.

Zoals zo gebruikelijk is, is er in ons landje weer een communautaire rel in de maak, want heelwat water dat in Vlaanderen geconsumeerd wordt, is afkomstig van Wallonië. Wanneer dat aan veel hogere prijzen wordt doorverkocht, komt er weer miserie van.

Maar is dat nu het èchte probleem?

Is het niet véél erger dat we hier blijkbaar voor het voldongen feit staan dat er al een wereldhandel aan drinkwater op gang is, waar blijkbaar niet veel burgers weet van hebben. Water is, evenals lucht, een van de meest essentiële basisbehoeften van ieder mens.

Het is ook een product dat door niets anders kan vervangen worden, dus het is meteen een goudmijn voor welke multinational dan ook om er een claim op te kunnen leggen en er handel te kunnen in drijven. Een misdaad tegen de mensheid.

Wel moeten we eens heel grondig gaan nadenken over de manier waarop wij met ons blauw goud omspringen: in België verbruikt gemiddeld elke burger tussen de 100 en 120 liter water PER DAG ! Is dat niet een klein beetje van het goede te veel; zeker als je kijkt hoe sommige vrouwtjes in de Sahel, Mali enz kilometers ver moeten sleuren met een waterreservoir van 10 liter waarmee hun hele familie het voor enkele dagen moet stellen.


Voor een detailrekening van ons waterverbruik en hoe we aan die 100 tot 120 liter per dag komen: zie waterloketvlaanderen.be. Bad/douche en toilet blijken de grootste slokoppen te zijn.

25/01/2011

Van kleine mensen en grote vissen....

Het is schandelijk hoe politici op deze betoging reageren.

De politieke klasse begrijpt duidelijk niet wat er op gang is en dat is heel erg voor ons land.
Het zijn kleine politici die macht verwerven door bevolkingsgroepen tegen mekaar op te zetten.
Het zijn grote politici die in staat zijn om volkeren te verenigen (Mandela, Gandhi,...)

Als je in een huwelijk merkt dat de een te veel geld uitgeeft dan moet je dat intern kunnen oplossen en niet direct denken aan scheiding , want dat kost uiteindelijk altijd meer geld.

Het is de verdienste van Van De Lanotte dat hij die kosten voor Vlaanderen heeft berekend .

Wat wij vragen is:
- meer redelijkheid
- verzoening in plaats van “apartheid”
- geen grote ego’s
- meer sympathie en warmte

Deze betoging straalde dat uit, maar “ze” hebben het blijkbaar niet begrepen.


Bart drinkt liever wijn dan water.
Ik heb een boodschap voor hem:
Als je tevreden bent met water ben je gelukkig als je wijn krijgt.
Als je wijn verlangt en je krijgt water, dan ben je ongelukkig.
Bart is dus gedoemd om ongelukkig te zijn ….
Zijn vette vis zal nooit vet genoeg zijn.
Zijn ingeworteld wantrouwen zal een blijvende een splijtzwam vormen...