24/02/2011

Werk voor Brusselaars bij de spoorwegen?

Wie komt er op voor "Brusselse" arbeidsplaatsen binnen overheidsbedrijven?

De NMBS-groep wil dit jaar 1.300 mensen aanwerven, lezen we in de Standaard. Dat zijn er evenveel als in 2010. De groep lanceert daarom een nieuwe communicatie-campagne. Met de aanwervingen wil de NMBS onder meer de pensioneringen opvangen. Tegen 2020 zullen bijna 20.000 personeelsleden met pensioen zijn.

De NMBS-Groep zoekt naast de operationele beroepen (treinbegeleiders en -bestuurders) ook uitdrukkelijk naar technici en ingenieurs, twee knelpuntberoepen.

Dit is een uitgelezen gelegenheid om werkzoekende Brusselaars aan een betrekking te helpen. Hier zouden, me dunkt, op z'n minst 200 personen in dienst kunnen genomen worden door de Spoorwegen.

Wetende dat die planning al tweetal jaar geleden door de NMBS werd uitgekend, ware het zeker de moeite te weten of er vanuit één of andere Brusselse instantie (Actiris, ...) ten gepaste tijde contact werd genomen met de Spoorwegen om samen te bekijken hoe Brusselaars in dit globaal konden passen. Of er misschien behoefte was aan spoedopleindingen voor de vernoemde knelpuntberoepen?

Is het niet aangewezen om naar synergieën te zoeken tussen enerzijds Actiris, Bruxelles Formation e.d. en de parastatalen en grote overheidsbedrijven, waarbij deze laatsten een meerjarenplanning van hun behoeften aan personeel zouden opstellen om daarnaast, samen met de Brusselse werkgelegenheidsoperatoren, te werken aan specifieke opleidingen die Brusselaars toegang zouden geven tot een behoorlijk aantal van deze (knelpunt)beroepen?

Dat alle heil niet van de privésector moet verwacht worden, is een eufemisme. En ook de overheid kan amper nog zelf werkgelegenheid creëren. Maar daar waar er werk voorhanden is, is planning, zeker voor de werkzoekenden, hoogst aangewezen. In -en voor- Brussel meer nog dan elders.

02/02/2011

'Vlaams'/'Waals' water voor Qatar ?

Bedenkingen bij de onfrisse wereldhandel in water


Naar verluidt zijn er gesprekken aan de gang tussen Fluxys en Qatar om 'ons' water te exporteren naar dat weinig democratisch land. Het water zou via Zeebrugge en de gas-schepen die hier toekomen, naar ginds worden vervoerd.

Zoals zo gebruikelijk is, is er in ons landje weer een communautaire rel in de maak, want heelwat water dat in Vlaanderen geconsumeerd wordt, is afkomstig van Wallonië. Wanneer dat aan veel hogere prijzen wordt doorverkocht, komt er weer miserie van.

Maar is dat nu het èchte probleem?

Is het niet véél erger dat we hier blijkbaar voor het voldongen feit staan dat er al een wereldhandel aan drinkwater op gang is, waar blijkbaar niet veel burgers weet van hebben. Water is, evenals lucht, een van de meest essentiële basisbehoeften van ieder mens.

Het is ook een product dat door niets anders kan vervangen worden, dus het is meteen een goudmijn voor welke multinational dan ook om er een claim op te kunnen leggen en er handel te kunnen in drijven. Een misdaad tegen de mensheid.

Wel moeten we eens heel grondig gaan nadenken over de manier waarop wij met ons blauw goud omspringen: in België verbruikt gemiddeld elke burger tussen de 100 en 120 liter water PER DAG ! Is dat niet een klein beetje van het goede te veel; zeker als je kijkt hoe sommige vrouwtjes in de Sahel, Mali enz kilometers ver moeten sleuren met een waterreservoir van 10 liter waarmee hun hele familie het voor enkele dagen moet stellen.


Voor een detailrekening van ons waterverbruik en hoe we aan die 100 tot 120 liter per dag komen: zie waterloketvlaanderen.be. Bad/douche en toilet blijken de grootste slokoppen te zijn.